Dopotu

Systém turnaje

 

 

I. Obecná ustanovení

 

§1           Tento systém je platným řádem Viktorka OPEN 2010, turnaje amatérů v  pokeru, pořádaným Občanským sdružením Tenebrae fascarum 27. 12. 2010 v Uherském Brodě (dále jen turnaje).

 

§2           Turnaj je nehazardním. Žetony nezastupují žádnou reálnou měnu a jsou pouze prostředkem srovnávání dosažených výsledků.

 

§3           Turnaj je neoficiální. Výhra je závazkem organizátorů. Turnaj se uvádí do souladu s občanskoprávním řádem, včetně dodržování dobrých mravů.

 

§4           Podmínky účasti na turnaji jsou: a) včasná a úplná registrace, b) věk nad 15 let, c) fyzická přítomnost.

 

§5           Složení poplatku je z právního hlediska dobrovolným příspěvkem. Příspěvek bude poukázán v plné výši na podporu vybraného dobročinného projektu, realizovaného na území České republiky.

Pořádající organizace poukáže ve prospěch konta dotčeného projektu nejpozději 30 -tý den od ukončení turnaje takovou sumu, která zbyde z výtěžku turnaje po odečtení nákladů na převod (ceny složenky). Každý hráč turnaje je přiměřenou formou informován o výnosu turnaje a o nákladech na převod.

 

Registrace a její ověření

 

§6           Registraci do turnaje provede hráč vyplněním registračního formuláře na webové stránce

                www.dopotu.cz.tl nejpozději v neděli 27. 12. 2009 do 12:00.

 

§7           Hráč je povinen v době k tomu určené (před zahájením turnaje a přímo na místě) podepsat prohlášení o seznámení se s pravidly a prokázat svou totožnost a věk (jakýmkoli dokladem). Tím je jeho registrace ověřena.

 

§8           Včasnou registrací si hráč zajišťuje místo u váženého stolu. V případě, že počet postupujících míst není u jednotlivých klasifikačních stolů stejný, pak platí, že od vážených stolů postupuje vyšší počet hráčů než od stolů zbývajících.

 

§9           Hráči jsou ke klasifikačním stolům přiřazováni postupně. Kritériem je právě den a čas registrace.

 

II. Herní ustanovení

 

§1           Hraje se výhradně na herních stolech turnaje. Každý stůl má k dispozici vlastní balíček karet.

 

§2           Během turnaje se hraje výhradně tímto balíčkem. Před finálovými stoly jsou všechny balíčky přepočítány. Dojde-li k poškození karet v balíčku, balíček bude vyměněn. Před nasazením do hry musí být přepočítán.

 

§3           Jedinými přípustnými herními režimy turnaje jsou Texas Hold´em a –Viktorka Draw, hrané podle pravidel, které jsou oddílem druhým tohoto řádu.

 

§4           Při zahájení turnaje disponují všichni hráči stejným množstvím herního bodů, zastoupených herními žetony.

 

§5           Sázka v kterékoliv hře se provádí výhradně pomocí žetonů. V kterékoliv chvíli má hráč právo přivolat ke stolu dozorce hry, a provést směnu žetonů za žetony jiné hodnoty.

 

§6           Připouští se směna žetonů za žetony vhozené do banku. Takovou změnu musí hráč zahlásit. Činí se tak nejlépe zahlášením přesného počtu žetonů, které hráč bere z banku; za dostatečné se však považuje i zahlášení „měním v banku“ nebo obdobné.

 

§7           Používají se dva druhy žetonů: kulaté (chip) a obdélníkové (laminate).

 

§8           Hodnota žetonů chip je závislá na barvě žetonů popřípadě na nich vyražených hodnotách. Hodnoty jsou ve všech hrách turnaje stejné a jejich seznam má každý hráč k dispozici na legitimaci.

 

§9           Hodnota žetonů laminate je závislá na barvě žetonu a na něm otisknuté hodnotě.

Hodnoty jsou ve všech hrách turnaje stejné a jejich seznam má každý hráč k dispozici na legitimaci.

 

§10         Všechny hry turnaje se hrají no-limit.

 

Herní systém

 

§11         V turnaji hraje každý hráč dva stoly: jeden klasifikační a jeden finálový.

 

§12         K finálovým stolům postupují hráči na základě výkonů z klasifikačního stolu. Počet postupujících od jednotlivých klasifikačních stolů k jednotlivým stolům finálovým určí rozhodčí turnaje před jeho začátkem. Činí tak na základě počtu registrovaných hráčů a přihlíží přitom k váženosti jednotlivých klasifikačních stolů.

 

§13         Klasifikační stoly se hrají na 1000 bodů do konce hry nebo 60 minut. Minimální sázka se zvyšuje co pět minut vždy na dvojnásobek minimální sázky předchozí. První minimální sázkou je deset bodů.

 

§14         Finálové stoly se hrají na 1000 bodů do konce hry nebo 60 minut. Výjimkou je finálový stůl „A“, který se hraje na 1500 bodů. Minimální sázka se zvyšuje co pět minut vždy na dvojnásobek minimální sázky předchozí. První minimální sázkou je deset bodů.

 

§15         Nerozhodne-li se v hrací době o vítězi, rozhoduje o pořadí aktuální bodový stav. Dojde-li ke shodě, rozhodne los. Zbývá-li do konce hry zanedbatelný čas a dohodno-li se tak zbylí hráči, smí se zbytek hry uhrát v režimu Viktorka DRAW, platí však, že se hra hraje all-in.

 

§16         Uplynutí 5-ti minutového limitu ohlásí vhodným způsobem ředitel turnaje. Okamžitě po ohlášení změní rozdávající hráči jednotlivých stolů ukazatel minimální sázky na svém stole na aktuální stav. S novou minimální sázkou se však přirozeně hraje až další rozdání stolu.

 

III. Instituce turnaje

 

§1           Dozor nad hrou zajišťují: Ředitel turnaje (Curator), Dozorce (Advisor), a Rozhodčí (Referee).

 

 

 

§2           Ředitel turnaje je nejvyšší autoritou turnaje. Dovolává se k němu poslední opravná instance, napadení turnaje. Ředitel může ukončit turnaj, je-li to nutné. Ředitel má povinnost zajistit řádný průběh turnaje a dohlédnout na regulérnost her vůči hernímu systému.

 

§3           Advisor umožňuje směnu žetonů. Zaznamenává statistiku výher. Dbá na správnost změn žetonů. Dovolává se k němu napadení směny žetonu.

 

§4           Rozhodčí určí, zda je situace v rozporu s pravidly, a usoudí-li tak, sjedná nápravu.

 

§5           Instituce turnaje se nevylučují z turnaje.

 

 

 

IV. Výhra

 

§1           Vítězi turnaje jsou vítězi jednotlivých finálových stolů.

 

 

 

V. Opravné prostředky

 

§1           Opravné prostředky jsou: Napadení hry, Napadení směny žetonu a Napadení turnaje.

 

§2           Sezná-li hráč, že hra probíhá v rozporu s pravidly napadne hru u rozhodčího turnaje.

 

§3           Sezná-li hráč, že směna žetonu neproběhla správně, napadne směnu žetonu.

 

§4           Sezná-li hráč, že hra neprobíhá v souladu se systémem turnaje, napadne turnaj.

 

§5           Věcně příslušná autorita je povinna se k napadnutí vyjádřit a sjednat nápravu, uzná-li to za nutné.

 

§6           Odvolání proti rozhodnutí věcně příslušné autoritě je nepřípustné.

 

§7           Je-li věcně příslušná autorita přímým účastníkem hry, platí verdikt ředitele turnaje.

 

§8           Dojde-li k herní situaci, kterou není schopen rozhodčí posoudit, může proběhnout porada rozhodčích. Platí, že čas, v němž porada probíhá je řádný.

 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

§1           Tato ustanovení jsou závazná pro všechny registrované hráče turnaje a pro všechny instituce turnaje.

 

§2           Turnaj probíhá tak, aby svým konáním neublížil dobrému jménu jeho pořadatele, nebo pronajímatele prostor.

 

 

 

 

 Dnes již byli 1 visitors (4 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free