Dopotu

Pravidla her

 

A.

PRAVIDLA HRY TEXAS HOLD´EM POKER PRO ÚČELY TURNAJE

 

Pravidla hry se neshodují s oficiálními pravidly hry Texas Hold´em.

 Čtěte prosím pozorně!

 

                Hraje se s úplným balíčkem karet, rozdávající se mění po hrách ve směru hodinových ručiček. Rozdávající hráč má před sebou bílý žeton.

 

                Ve hře se využívá systém malých a velkých blindů. Hodnota malého je polovina minimální sázky, hodnota velkého je minimální sázce rovna. Hra musí být zablindována  ještě před rozdáním pocketu (dvou karet každému hráči). Povinnost malého blindu náleží hráči nejblíže po levici rozdávajícího hráče, povinnost velkého blindu hráči nejblíže po jeho levici.

 

                Po obdržení pocketu se hráči rozhodnou, zda budou rozdání hrát. V případě že ano, vstoupí do hry dorovnáním velkého blindu. V opačném případě karty složí. Rozdávající hráč sesune blindy do potu a oznámí počet hráčů, kteří zůstávají ve hře.

              Už v této fázi je možné přihodit- zvýšit sázku. Tento akt se řídí pravidly, tak jak jsou uvedena dále.

 

                Rozdávající hráč vyloží na stůl tři karty z balíčku a požádá o první sázku. Jakmile je dokončena přiloží kartu čtvrtou a po třetí sázce i kartu pátou.

 

Při  každém přidání table karty(flop) hra pokračuje sázkou, nejvýše tříkolově. To znamená, že během jedné sázky může zaznít hláška "zvyšuji/raise" pouze třikrát. Během jednoho rozdání defacto 12 krát  (3krát při slepém sázení, 3krát po umístnění prvních tří karet na stůl a 3krát po každém ze dvou následujích přiložení).

 

                 Hráč má během sázení tři možnosti: dorovnat (call) vsazenou částku bodů, přivsadit (reise), nebo složit karty (pass, fold).

 

Hráč po levici rozdávajícího nabývá na začátku každé sázky ještě možnosti přenechat volbu výše sázky dalšímu hráči v pořadí. Činí se tak zahlášením „stojím“ (check). Tuto možnost mají i další hráči, dokud některý z hráčů u stolu neprovede zvýšení. Jakmile je sázka provedena, musí ji dorovnat i hráči, kteří toto kolo prostáli, chtějí li pokračovat ve hře. Přípustné je vypuštění sázky (pročekování) tímto způsobem.

 

Třetí sázka je ukončená zahlášením rozdávajícího hráče: „Ukažte karty prosím“ („Showdown, please“), po které (ve hře zbývající) hráči oznámí uhrané kombinace.  Začíná hráč, který dorovnával jako poslední. Hráč nemá povinnost oznámit uhranou kombinaci, neuplatňuje-li vítězství ve hře. Vítěz hry nemá tuto povinnost, je-li posledním hráčem hry (všichni ostatní hráči složili katry).

 

                Hráč, uhravší nejvyšší kombinaci, nebo hráč, který taktikou svého přihazování donutí ostatní hráče složit karty je vítězem hry a získává bank. Vítěz poděkuje za hru vhodným způsobem. Neučiní-li tak, není nadále hráčem turnaje. (Dostatečným je projevení úcty slovem "děkuji", zvláště v počáteční fázi hry je očekávaným gestem "odstřelení" několika málo žetonů ve prospěch ostatních hráčů) Ve hře se pokračuje novým rozdáváním, není-li dokončením hry uhrán stůl.

 

                Seznam kombinací a jejich hodnot je oddílem třetím tohoto řádu a je nezbytnou součástí hráčských legitimací.

B.

PRAVIDLA HRY DOPOTU-DRAW POKER PRO ÚČELY TURNAJE

 

            Pravidla hry se neshodují s oficiálními pravidly hry Draw Poker.

 Čtěte prosím pozorně!

 

                Herní mód DOPOTU draw smí hráči použít se souhlasem rozhodčího za předpokladu, že je třeba v krátkém časovém úseku rozhodnout o pořadí hráčů a varianta Texas je vyloučena pro all-in všech hráčů. Aby o pořadí nerozhodovala náhoda (rozdání karet bez možnosti ovlivnit výsledek přihazováním) použije se draw. Režim draw se vylučuje u finálového stolu "A".

 

Hraje se s úplným balíčkem karet, rozdává hráč, jemuž tato povinnost připadne vývojem předchozí hry.

 

Vsází se all-in okamžitě po ohlášení módu draw, rozhodčímu a jeho souhlasu. Neshodnou-li se všichni zbylí hráči na této variantě, hra se dohraje v souladu s řádem turnaje.

 

                Každý hráč obdrží pět karet.  Jakmile se s nimi hráči seznámí, požádá je rozdávající hráč o vyjádření k výměně zahlášením: „Ke změně, prosím“. Každý hráč, který chce kartu nebo karty které mu nevyhovují k sestavení vhodné kombinace až do počtu pět vyměnit, položí tyto na stůl a vhodným způsobem naznačí rozdávajícímu, kolik karet mění. Na odložené karty se do konce hry již nesahá. Změna karet probíhá po směru hodinových ručiček, začíná se od hráče sedícího po levici rozdávajícího. Hráč obdrží shora balíčku stejný počet karet, jaký odhodil.

 

Jakmile je změna ukončena, pokračuje se ohlášením uhraných kombinací, začíná se od hráče nejblíže levici rozdávajícího. Hráči musí kombinace oznámit pro stanovení jejich pořadí.

 

                Hráč, uhravší nejvyšší kombinaci, nebo hráč, který jako jediný nesloží karty je vítězem hry a získává bank. U ostatních hráčů rozhoduje kombinace o pořadí.

 

Seznam kombinací a jejich hodnot je oddílem třetím tohoto řádu a je nezbytnou součástí hráčských legitimací.Dnes již byli 1 visitors (7 hits) zde!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free